Mascles de roscar diversos mètrics Mº3 - Mº30 i rosques 1''G - 1/2''G - 3/4 - 5/8G - 7/8G (00/3)

Mascles de roscar diversos mètrics Mº3 - Mº30 i rosques 1"G - 1/2"G - 3/4 - 5/8G - 7/8G OSG/YG/FANAR/HEPYC