Mascle de màquina helicoïdal 800X HSSE-TN TiCN Multicapa

Mascle màquina HSSE TN TiCN Multicapa, per a acers fins a 80kg, inoxidables, acers de construció, alumini, estructures i oxitall. Solucions innovadores de estereometría i micro geometria, recobriments de PVD nanoestructurats i innovadors

REFERÈNCIA                           DESCRIPCIÓ                                                                                        

MH800X2                                  Mascle de màquina helicoïdal M-2 HSSE-TN TiCN Multicapa        

MH800X3                                  Mascle de màquina helicoïdal M-3 HSSE-TN TiCN Multicapa                                              

MH800X4                                  Mascle de màquina helicoïdal M-4 HSSE-TN TiCN Multicapa                                             

MH800X5                                  Mascle de màquina helicoïdal M-5 HSSE-TN TiCN Multicapa                                              

MH800X6                                  Mascle de màquina helicoïdal M-6 HSSE-TN TiCN Multicapa                                           

MH800X8                                  Mascle de màquina helicoïdal M-8 HSSE-TN TiCN Multicapa                                              

MH800X10                                Mascle de màquina helicoïdal M-10 HSSE-TN TiCN Multicapa                                            

MH800X12                                Mascle de màquina helicoïdal M-12 HSSE-TN TiCN Multicapa                                           

MH800X14                                Mascle de màquina helicoïdal M-14 HSSE-TN TiCN Multicapa                                         

MH800X16                                Mascle de màquina helicoïdal M-16 HSSE-TN TiCN Multicapa                                           

MH800X18                                Mascle de màquina helicoïdal M-18 HSSE-TN TiCN Multicapa

MH800X20                                Mascle de màquina helicoïdal M-20 HSSE-TN TiCN Multicapa                                             

MH800X22                                Mascle de màquina helicoïdal M-22 HSSE-TN TiCN Multicapa