Fresa de desbast metall dur hèlix 45º amb recobriment TiAlN

REFERÈNCIA                          DESCRIPCIÓ                                                                                                          

FDMD1                                     Fresa desbast de metall dur Ø1 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD2                                     Fresa desbast de metall dur Ø2 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD3                                     Fresa desbast de metall dur Ø3 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD4                                     Fresa desbast de metall dur Ø4 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD5                                     Fresa desbast de metall dur Ø5 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD6                                     Fresa desbast de metall dur Ø6 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD7                                     Fresa desbast de metall dur Ø7 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD8                                     Fresa desbast de metall dur Ø8 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD9                                     Fresa desbast de metall dur Ø9 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD10                                   Fresa desbast de metall dur Ø10 hèlix 45º TiAlN                                                

FDMD11                                   Fresa desbast de metall dur Ø11 hèlix 45º TiAlN                                                     

FDMD12                                   Fresa desbast de metall dur Ø12 hèlix 45º TiAlN                                                   

FDMD13                                   Fresa desbast de metall dur Ø13 hèlix 45º TiAlN                                                      

FDMD14                                   Fresa desbast de metall dur Ø14 hèlix 45º TiAlN                                                     

FDMD15                                   Fresa desbast de metall dur Ø15hèlix 45º TiAlN                                                       

FDMD16                                   Fresa desbast de metall dur Ø16 hèlix 45º TiAlN                                                    

FDMD18                                   Fresa desbast de metall dur Ø18 hèlix 45º TiAlN                                                      

FDMD20                                   Fresa desbast de metall dur Ø20 hèlix 45º TiAlN