Fresa 4 talls de metall dur TiAlN

Fresa 4 talls de metall dur amb hèlix a 30º 45-HRC i recubriment en TiAlN.

REFERÈNCIA                          DESCRIPCIÓ                                                                                                              

F4MD1                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø1 hèlix 30º TiAlN                                                   

F4MD2                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø2 hèlix 30º TiAlN                                                   

F4MD3                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø3 hèlix 30º TiAlN                                                   

F4MD4                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø4 hèlix 30º TiAlN                                                   

F4MD5                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø5 hèlix 30º TiAlN                                                  

F4MD6                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø6 hèlix 30º TiAlN                                                   

F4MD7                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø7 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD8                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø8 hèlix 30º TiAlN                                                  

F4MD9                                     Fresa 4 talls de metall dur Ø9 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD10                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø10 hèlix 30º TiAlN                                                

F4MD11                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø11 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD12                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø12 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD13                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø13 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD14                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø14 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD15                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø15hèlix 30º TiAlN                                                  

F4MD16                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø16 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD18                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø18 hèlix 30º TiAlN                                                 

F4MD20                                   Fresa 4 talls de metall dur Ø20 hèlix 30º TiAlN