Fresa 2 talls de metall dur TiAlN.

Fresa 2 talls de metall dur amb hèlix a 30º 45-HRC i recubriment en TiAlN.

REFERÈNCIA                         DESCRIPCIÓ                                                                                                       

F2MD1                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø1 hèlix 30º TiAlN                                                    

F2MD2                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø2 hèlix 30º TiAlN                                                     

F2MD3                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø3 hèlix 30º TiAlN                                                     

F2MD4                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø4 hèlix 30º TiAlN                                                    

F2MD5                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø5 hèlix 30º TiAlN                                                    

F2MD6                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø6 hèlix 30º TiAlN                                                    

F2MD7                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø7 hèlix 30º TiAlN                                                   

F2MD8                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø8 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD9                                     Fresa 2 talls de metall dur Ø9 hèlix 30º TiAlN                                                   

F2MD10                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø10 hèlix 30º TiAlN                                                 

F2MD11                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø11 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD12                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø12 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD13                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø13 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD14                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø14 hèlix 30º TiAlN                                                

F2MD15                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø15hèlix 30º TiAlN                                                   

F2MD16                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø16 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD18                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø18 hèlix 30º TiAlN                                                  

F2MD20                                   Fresa 2 talls de metall dur Ø20 hèlix 30º TiAlN