Broca de metall dur sense refrigeració interna X3D TiAlN

DIÀMETRE                                     DESCRIPCIÓ                                                                             

BMD Ø3.00-Ø6.00X3D                    Broca metall dur Ø3.00 fins Ø6.00 X3D                                    

BMD Ø6.1-Ø8.00X3D                      Broca metall dur Ø6.1 fins Ø8.00X3D                                       

BMD Ø8.1-Ø10.00X3D                    Broca metall dur Ø8.1 fins Ø10.00X3D                                      

BMD Ø10.1-Ø12.00X3D                  Broca metall dur Ø10.1 fins Ø12.00X3D                                    

BMD Ø12.10-Ø14.00X3D                Broca metall dur Ø12.10 fins Ø14.00X3D                                  

BMD Ø14.50-Ø16.00X3D                Broca metall dur Ø14.50 fins Ø16.00X3D                                  

BMD Ø16.50-Ø18.00X3D                Broca metall dur Ø16.50 fins Ø18.00X3D                                

BMD Ø18.50-Ø20.00X3D                Broca metall dur Ø18.50 fins Ø20.00X3D